Dansepavillion
Dansepavillion flyttet fra Sankt Hans Hospital i Roskilde til Karens Minde i Valby. Dansepavillionen blev afrenset for gammel maling og opmalet i oprindelige farver i linoliemaling.
Forgyldning af facadebeklædning
Frederiksberggade 36 - Teaktræsbeklædning fra 1907. Udskårne felter forgyldt, profiler stafferet grønt.
Frederiksberg Station
Frederiksberg Station blev totalt renoveret.
Hall
Loft ommalet i oprindelig farve og laseret. Stafferinger lagt i guld og lampe patineret. Vægmaleri renset og repareret. Marmorerede vægge renset og repareret efter fjernet gammel elinstallation og ombygning. Døre og fodpaneler ådret som mahogni.
Ledreborg Slot
Ved istandsættelsen af slottet, blev facaderne behandlet med kalk i tre kulører. Under reparationen af taget blev en del af lofterne på første sal (museet) skadet. Efter afslutningen af tagarbejdet blev de skadede lofter repareret af stukkatører og derefter mosfarvet.
Petitgas
Hatteforretning, oprettet i 1857. I forbindelse med fredning og jubilæum blev forretningslokaler original inventar istandsat. Før og efter.
Speciale
Gamle maleteknikker
Ådring
Marmorering
Forgyldning
Kalkning
Linoliemaling af
udvendig tr�v�rkMedlem af:

Danske Malermestres Garantiordning

KBH. Malerlaug - R�dvad Gruppen

Seneste tilf�jelse